Bérleti feltételek

 

Gépkocsit vezethet, aki:

  • - legalább 1 éve érvényes jogosítvánnyal rendelkezik.
  • - 21. életévét betöltötte,
  • - érvényes személyi okmánnyal / útlevéllel,

 Fizetés: - készpénz, átutalás A bérleti díj teljes összegét előre kell fizetni, a biztosítási önrészt letétbe kell helyezni. Ha a bérlő a gépjárművet biztosítási esemény nélkül és sérülésmentesen adja le, az ISA Rent a Car a letétbe helyezett önrészt visszafizeti a bérlőnek. Részletes felvilágosításért forduljon munkatársunkhoz. 

Biztosítás A bérleti díj a biztosításokat tartalmazza. Töréskár esetén az önrész a kár 10%-a, minimum 50000.00 HUF. Totálkár és lopáskár esetén a bérlő köteles a biztosító által megállapított önrészt megfizetni, illetve minden a káreseménnyel kapcsolatos, de a biztosító által nem térített költséget. Ugyancsak a bérlőt terheli a bármelyik harmadik fél biztosítása alapján nem érvényesíthető költségek vagy károk. ISA Rent a Car a külföldi utazáshoz kiadja a nemzetközi gépjármű- biztosítási kártyát. 

Autópálya-használat, parkolási díj a bérlő költsége. Gépjármű használata ISA Rent a Car a gépkocsit kenő- és üzemanyaggal teljesen feltöltve, tartozékaival együtt adja át a bérlőnek. A gépjármű használatakor felmerült egyéb költségek a bérlőt terhelik. Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a bérleti szerződésben megjelölt helyen és időben ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt. Autóbérléssel kapcsolatban utólagosan felmerült költségeket (saját hibás sérülés kártérítés, közlekedési szabálysértés, parkolási bírság, autópálya-pótdíj, stb.) ISA Rent a Car Kft. a bérlőnek felszámolja. Bérleti szerződés hosszabbítása esetén a bérlőnek a szerződés lejárta előtt 24 órával kell ezt a tényt az ISA Rent a Car tudomására hoznia és további összeget fizetnie. Az ISA Rent a Car a szerződést nem köteles meghosszabbítani.